Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Program wspomagający proces tłumaczenia MemoQ w Interlingua

MemoQ to innowacyjna technologia na rynku tłumaczeniowym, która wspiera wydajność i jakość pracy zarówno tłumaczy jak i agencji, podnosząc tym samym zadowolenie klientów. Korzystanie z tego typu oprogramowania to szereg korzyści zarówno dla tłumaczy, agencji jak i końcowego odbiorcy usług tłumaczeniowych.

Korzyści dla klientów

 • Jednolite tłumaczenia dzięki pamięciom tłumaczeniowym (Translation Memory), terminologicznym bazom danych (Termbase) jak i tekstom paralelnym.
 • Znajomość oprogramowania typu CAT nie jest potrzebna w pozostałych oddziałach Twojej firmy.
 • Czasochłonne prace korektorskie plików PDF, podczas których nie sposób ustrzec się błędów, to już przeszłość.
 • Możliwe jest również tabelaryczne zestawienie tekstu wyjściowego z tłumaczeniem w formacie Word, umożliwiając dokonywanie korekt w zdalnych oddziałach firmy. Klient otrzymuje trzykolumnową tabelę w formacie Word, zawierającą tekst źródłowy, tłumaczenie i pustą kolumną na ewentualne komentarze. Po wprowadzeniu zmian i komentarzy dokument należy odesłać do nas, gdzie automatycznie poddawany zostanie finalnej edycji.
 • Łatwiejsza zamiana dotychczasowej terminologii.
 • Już teraz możliwe jest wykorzystywanie jednojęzycznych tekstów paralelnych.
 • MemoQ pozwala na bezproblemową pracę z wykorzystaniem różnych formatów plików źródłowych.

 

Korzyści dla użytkowników/tłumaczy

 • Edycja tłumaczenia odbywa się w głównym oknie programu, w tabeli. Dodatkowo istnieje możliwość podglądu tłumaczenia w docelowym układzie graficznym.
 • Podczas pracy, tłumacz ma możliwość korzystania z wielu pamięci tłumaczeniowych i terminologicznych baz danych.
 • Jeden projekt tłumaczeniowy może zawierać kilka dokumentów o różnych formatach.
 • Dzięki kompatybilności z programami Trados oraz Transit „przesiadka” na program MemoQ nie sprawia żadnych problemów.
 • Zasada rozpoznawalności 101 - większa liczba powtórzeń w tym samym kontekście.
 • Szybsza praca dzięki funkcji „omiń zablokowane segmenty”.
 • Korektorzy mogą nanosić zmiany bezpośrednio w wyeksportowanych dokumentach.
 • Okienko czatu dla zalogowanych tłumaczy i menadżera projektu.

 

NOWOŚĆ: Interfejs Plunet memoQmanager

Dzięki integracji programu MemoQ z aplikacją Plunet Businessmanager za pomocą specjalnie opracowanego interfejsu możemy realizować zlecenia jeszcze szybciej i wydajniej.  

Dwie największe zalety

 • Menadżer projektu nie musi już pracować na dwóch programach jednocześnie. Oszczędność czasu przekłada się bezpośrednio na termin realizacji zlecenia.
 • Automatyczna integracja i aktualizacja terminologicznej bazy danych klienta.