Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Tłumaczenie sprawozdań gospodarczych

Zleć tłumaczenie swojego sprawozdania gospodarczego firmie Interlingua

Firmy notowane na giełdzie muszą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz publikować je w wersji w języku angielskim. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF; International Financial Reporting Standards, IFRS) zawierają szereg terminów z zakresu finansów, które pierwotnie powstały w języku angielskim, a następnie zostały przetłumaczone na język niemiecki.

Tłumacząc sprawozdania roczne na język angielski, należy oczywiście pamiętać o tym, aby oryginalnych terminów angielskich używać także wtedy, gdy różnią się one w języku niemieckim.

Opracowaliśmy dla Ciebie 10 najczęściej dyskutowanych pojęć z zakresu MSSF:

PL

EN

wartość godziwa

fair value

rezerwa

provision

wartość odzyskiwalna

recoverable amount

cena sprzedaży netto

net realisable value

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

Held-to-Maturity investments

zobowiązania warunkowe

contingent liabiltites

utrata wartości

impariment

wartość użytkowa

value in use

rachunek zysków i strat

Income Statement

wartość księgowa

carrying amount


Bazylea III

Najważniejszą zmianę dla tłumaczy tekstów finansowych stanowią aktualnie treści „Bayzlei III“, pakiet reform regulacji bankowych Bazylea II (2004). Pakiet środków Bazylea III został ogłoszony przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego i obowiązuje od 2013 r. Pod względem merytorycznym jest on poświęcony wzmocnieniu wypłacalności, wskaźnikowi zadłużenia i wprowadzeniu wymogów dotyczących minimalnej płynności dla banków.

Poniżej przedstawiamy wybór typowych haseł z zakresu księgowości z obszaru tematycznego Bazylea III oraz ich poprawne tłumaczenie na język angielski:

PL

EN

cesja wierzytelności

debt assignment

adekwatność kapitałowa

capital requirement

kapitał subskrybowany

subscribed capital

wskaźnik korygujący „haircut”

haircut

maksymalny wskaźnik zadłużenia

leverage ratio

kredyt w rachunku bieżącym

current account credit

niedotrzymanie warunków kredytu

default

minimalne wymogi kapitałowe

minimum capital requirements

zobowiązanie płatnicze

debenture

rozproszenie ryzyka

granularity

środki zaradcze

reorganisation measures

dług uprzywilejowany

senior debt

konwersja długu

debt refinancing

W dowolnym momencie możesz wysłać do nas swoje zapytanie online – w odpowiedzi otrzymasz bezpłatną ofetę.