Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Oprogramowanie wspomagające proces tłumaczenia Across w Interlingua

Szukasz agencji tłumaczeniowej, która będzie stosować terminologię istotną dla Ciebie? Jako uzupełnienie do dotychczasowych metod, tj. baz danych sporządzanych na podstawie dwujęzycznych tekstów paralelnych, budujemy również bazy danych, które opierają się na dokumentach jednojęzycznych. Proces łączenie segmentów w odpowiadające sobie jednostki, czyli tzw. dopasowanie (alignment) to już przeszłość.

Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z użytkowania oprogramowania Across

  • Dzięki nowoczesnej technologii masz pełną kontrolą nad swoimi zasobami językowymi.
  • Dzięki wymianie danych server-to-server istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia partnerów zewnętrznych
  • Internetowy portal Across umożliwia zlecenie tłumaczenia wewnątrz przedsiębiorstwa danego klienta
  • Dzięki przydzielaniu licencji i softkey naszym wolnym strzelcom umożliwiany jest dostęp do serwera, na którym znajdują się zlecone projekty. Ustawienia projektu są kontrolowane przez klienta i w ten sposób może on ograniczyć na przykład dostęp do poszczególnych pamięci tłumaczeniowych lub dokumentów.
  • Równoczesna praca kilku tłumaczy i korektorów. Jednolitość tłumaczeń możliwa jest dzięki zastosowaniu pamięci tłumaczeniowych, terminologicznych baz danych i pozostałych zasobów programu tłumaczeniowego Across, z których użytkownicy mogą korzystać w czasie rzeczywistym.
  • Oprogramowanie Across pozwala na bezproblemową pracę z wieloma różnymi formatami plików.

 

 Korzyści dla tłumaczy

  • Dokumenty są przesyłane przez klienta jako „pakiety” – zapobiega to powstawaniu ewentualnych problemów z formatami plików. Pakiety mogą być otwierane i edytowane przez tzw. „użytkowników online”, którym przysługuje znacznie więcej praw (jak np. prawo zarządzania projektem), a także przez „użytkowników offline” (jak np. wolni strzelcy).
  • Użytkownik ma do dyspozycji bogaty zasób materiałów referencyjnych: „crossTank“ (centrala pamięci tłumaczeniowej), „crossTerm“ (centrala terminologicznych baz danych) „crossDesk“ (edytor obsługujący najróżniejsze formaty), „crossSearch“ (urządzenie do przeszukiwania informacji z wtyczką internetową do różnych źródeł terminologicznych) oraz „crossCheck“ (wtyczka umożliwiająca zachowanie jakości)
  • Wolni strzelcy mogą wykonywać zlecenia od przedsiębiorstw lub agencji tłumaczeniowych, pracując w programie Across Personal Edition w wersji Standalone Personal Edition przeznaczonej dla niezależnych tłumaczy lub korzystając z bezpłatnej wersji Standby Remote Client.
  • Na stronie Across TrainingCenter dostępnych szereg jest interaktywnych tutoriali szkoleniowych z zakresu zarządzania projektem i procesu tłumaczenia, przedstawiających w sposób zrozumiały pracę z tym wartościowym narzędziem.