Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Rodzaje procesów służących weryfikacji jakości tłumaczeń

Państwa dokumenty zostały już przetłumaczone na inny język, lecz nie są Państwo jednak pewni, jak dobrze i trafnie zostało zrealizowane tłumaczenie?

Chcą Państwo nadać dokumentom jeszcze ostatni szlif i upewnić się, że tłumaczenie jest dokładne, bezbłędne i oddaje treść zgodnie z Państwa intencjami?

Zależy Państwu na tłumaczeniu tekstu zgodnie z normą EN ISO 17100 (dawniej ÖNORM EN 15038) i jednocześnie pewności, że tekst został przetłumaczony przez wykwalifikowanego tłumacza i sprawdzony przez kolejnego wykwalifikowanego tłumacza?

W takim razie Interlingua wraz z zespołem weryfikatorów to właściwe miejsce dla Państwa.

W Interlingua wszystkie rodzaje korekt przeprowadzane są wyłącznie przez doświadczonych i najlepiej wykształconych weryfikatorów, którzy posiadają identyczne kwalifikacje, co tłumacze.

Korekta

W trakcie przeprowadzania korekty tekst wyjściowy i tłumaczenie są porównywane, a tłumaczenie jest kontrolowane pod względem wymienionych poniżej aspektów i w razie konieczności korygowane:

 • Poprawność merytoryczna, zrozumiałość i kompletność
 • Realizacja funkcji tekstu (informacyjny, opisowy, narracyjny, objaśniający, argumentacyjny)
 • Właściwy dobór słów/ terminologii w zależności od dziedziny fachowej, klienta, odbiorcy i sytuacji
 • Odpowiedni styl
 • Stałe i konsekwentne używanie sformułowań i pisownia
 • Ortografia
 • Literówki
 • Składania (budowa zdań i szyk wyrazów)
 • Gramatyka
 • Interpunkcja
 • Podział na sylaby

Ten rodzaj weryfikacji jest wykonywany w Interlingua najczęściej, gdyż zgodnie z normą EN ISO 17100 (dawniej ÖNORM EN 15038) wszystkie tłumaczenia muszą być sprawdzane w ten sposób.

Korekta odbywa się zwykle bezpośrednio w narzędziu tłumaczeniowym CAT.

Transkreacja

Transkreacja to sprawdzenie jednojęzykowego tekstu, na przykład tekstu wyjściowego przed tłumaczeniem. Uwzględniane są tu te same punktu, jak w przypadku korekty, jedynie brak porównania między tekstem wyjściowym, a tekstem docelowym.

Transkreacja jest wykonywana zwykle w edytowalnym formacie pliku, w którym zapisany jest tekst.

Korekta finalna

Korekta finalna jest także przeprowadzana, jako jednojęzykowa korekta. W trakcie tego procesu tekst lub tłumaczenie jest ostatni raz sprawdzane z uwzględnieniem wszystkich formalnych aspektów, zanim tekst zostanie oddany do druku. Sprawdzane są między innymi interpunkcja, pisownia małą i wielką literą, bezbłędny podział na sylaby, a także układ (formatowanie nagłówków, numerowanie stron, odstępy między akapitami, wcięcia, ułożenie grafik, opisy ilustracji lub podpisy pod ilustracjami). Zmiany pod względem merytorycznym lub sformułowań nie powinny już być konieczne na tym etapie.

Korekta finalna wykonywana jest zwykle na dokumencie PDF, poprzez dodanie komentarzy w odpowiednich miejscach.

Korekta (jednojęzykowa) pod względem fachowym

Poprzez korektę pod względem fachowym rozumie się sprawdzenie jednojęzycznego tekstu docelowego w kwestii funkcjonalności oraz poprawności fachowej tłumaczenia oraz wprowadzenie korekt. Zwłaszcza w tekstach o bardzo specyficznej, fachowej terminologii (np. w zakresie techniki, dokumentacji technicznej, medycyny i farmacji itd.) może być konieczne ponowne sprawdzenie tłumaczenia przez weryfikatora merytorycznego.

Weryfikatorzy merytoryczni nie muszą być tłumaczami i nie muszą znać języka wyjściowego. Znacznie ważniejszy jest fakt, że są ekspertami w danej dziedzinie i język docelowy jest ich językiem ojczystym.


Podobne strony: Tłumaczenia specjalistyczne | Tłumaczenie wysokiej jakości | Tłumaczenia uwierzytelnione | Tłumaczenia ustne