Zamów bezpłatny kosztorys! +43 1 505 9744 0

Dziedziny tłumaczone w Interlingua

Dziedziny fachowe oraz rodzaje tekstów w Interlingua

W Interlingua możliwa jest realizacja tłumaczeń w następujących dziedzinach:

Przemysł motoryzacyjny

Film i media

 • Tłumaczenia dialogów, scenariuszy, instrukcji reżysera oraz didaskaliów

Marketing i reklama

 • Tłumaczenia broszur, katalogów, komunikatów prasowych, sloganów, tekstów reklam i prezentacji produktowych
 • Tłumaczenia stron internetowych

Medycyna i farmacja

 • Tłumaczenia ulotek informacyjnych i ulotek dołączonych do pakowania, ekspertyz, podręczników urządzeń medycznych, sprawozdań z operacji, ankiet pacjentów

Prawo i ubezpieczenia

 • Tłumaczenia umów kupna, wyciągów z rejestru handlowego, patentów, umów najmu, umów o pracę, polis ubezpieczeniowych oraz protokołów szkody
 • Profesjonalne tłumaczenia tekstów prawniczych, dokumentów, świadectw, zaświadczeń, dyplomów oraz świadectw pracy
 • Tłumaczenie ogólnych warunków handlowych i wytycznych

Technika i informatyka

 • Tłumaczenie podręczników, instrukcji obsługi, ekspertyz zgodności, podręczników serwisowych, sprawozdań z badań, instrukcji postępowania, instrukcji konserwacji, instrukcji użytkowania oraz katalogów osprzętu
 • Inne dziedziny fachowe w zakresie techniki:
 • Tłumaczenia w dziedzinie motoryzacja, lotnictwo i kolejnictwo
 • Tłumaczenia w zakresie elektrotechniki, elektroniki i technologii telekomunikacyjnych
 • Tłumaczenia w zakresie architektury, przemysłu budowlanego i budowy maszyn
 • Tłumaczenia oprogramowania oraz baz danych (lokalizacja)

Turystyka i sport

 • Tłumaczenia sprawozdań sportowych i opisów produktów

Środowisko naturalne i badania

 • Tłumaczenia raportów na temat zrównoważonego rozwoju, komunikatów prasowych, badań, ankiet i ekspertyz ekologicznych

Przemysł i handel

 • Tłumaczenie instrukcji obsługi, instrukcji producenta, podręczników serwisowych, sprawozdań z badań, opisów produktów oraz katalogów osprzętu

Ekonomia i finanse

Wymienione rodzaje tekstów stanowią przykłady często tłumaczonych tekstów w danej dziedzinie fachowej. Oczywiście tłumaczymy także inne rodzaje tekstów.